[1]
E. Duraković, “Poetičke mijene i konstante bošnjačke književnosti (drugi dio)”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 29–53, Jul. 2020.