[1]
A. Šarčević, “Ni arogancija niti defetizam, zlo i fatalističko akceptiranje realonosti, prascena egocentrizam, visoka kultura istine - do puta u središte društvene odgovornosti (drugi dio)”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 11–27, Oct. 2011.