[1]
L. Turčilo, “Mediji i/ili demokratija: ima(mo) li izbora?”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 157–168, Jul. 2020.