[1]
T. Lazić, “Teorijsko pocizioniranje političke kulture u savremenoj politološkoj misli”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 125–148, Jul. 2020.