[1]
E. Čizmić and K. Bilal, “Primjena principa menadžmenta znanja kao katalizator organizacijskog poslovnog uspjeha”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 97–121, Jul. 2020.