[1]
E. Duraković, “Poetičke mijene i konstante bošnjačke književnosti (prvi dio)”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 39–53, Jul. 2020.