[1]
J. Džindo, “Sufiksacija u italijanskom jeziku”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 165–193, Jul. 2020.