[1]
M. Mejdanija, “Manzonijevi "Zaručnici" kao historijski roman”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 71–82, Jul. 2020.