[1]
M. Pejanović and H. Dedić, “Pretpostavke i dometi integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 45–70, Jul. 2020.