[1]
S. Halilović, “Istina o genocidu”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 211–219, Jan. 2013.