[1]
S. Kurtćehajić, “Oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine zasnovanog na Dejtonskom ustavu”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 119–133, Jan. 2013.