[1]
I. Praskač-Salčin, “Kulturocid na Drini - Savremeni Huni”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 165–171, Sep. 2012.