[1]
F. Purišević, “Prava boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa osnovama i razlozima integriranja prava u državi Bosni i Hercegovini”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 175–206, Jan. 2011.