[1]
E. Islamović, “Tranzicija i društvo rizika”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 139–157, Jul. 2020.