[1]
J. Mulaomerović and J. Osmanković, “Turizam i lokalni razvoj - speleoturizam u BiH”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 121–137, Jan. 2011.