[1]
J. Bošnjović, “Komuniciranje Univerziteta u Sarajevu i njegovih interesnih grupa”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 189–209, May 2012.