[1]
I. Praskač-Salčin, “Perspektive javnog radio-televizijskog sistema Bosne i Hercegovine”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 141–161, May 2012.