[1]
S. Konaković, “Azil u međunarodnim dokumentima i Evropskoj uniji sa osvrtom na normativna rješenja u Bosni i Hercegovini”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 95–107, May 2012.