[1]
S. Kurtćehajić, “Mogućnosti ponovnog oživljavanja Ustava Republike Bosne i Hercegovine”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 73–93, May 2012.