[1]
L. Sadiković, “Nadustavni karakter Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 57–72, May 2012.