[1]
E. Duraković, “Traganje za kniževnim identitetom: Poetika sjećanja i kritička samorefleksija”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 11–51, Jan. 2011.