[1]
I. Reić Ercegovac and M. Ljubetić, “Školske i obiteljske vrijednosti iz perspektive studenata”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 229–244, Sep. 2010.