[1]
K. Imamović-Čizmić and E. Čizmić, “Dualna priroda instituta pravednosti u pravu konkurencije”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 1010–123, Sep. 2010.