[1]
S. Lavić, “Velikosrpska ideologija u kontekstu evropske politike prema Bosni i Hercegovini”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 125–160, Jan. 2010.