[1]
F. Fejzić-Čengić, “Homage za fra Petra Anđelovića, negdašnjeg provincijala Bosne Srebrene”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 305–306, Jan. 2009.