[1]
S. Žunić, “Beacon shema - strategija reforme lokalne (samo) uprave u Velikoj Britaniji”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 245–253, Jan. 2009.