[1]
M. Mujakić, “Najvažniji evropski dokumenti o visokom obrazovanju”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 243–271, Sep. 2008.