[1]
S. Šemsović, “Kur’an i hadis u intertekstualnom odnosu s usmenom pričom Bošnjaka”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 105–122, Sep. 2008.