[1]
V. Repovac-Pašić, “Liberalna teorija manjinskih prava u filozofiji Willa Kymlicke”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 91–104, Sep. 2008.