[1]
L. Zečević, “Fizička kultura i sport u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave (1879-1918)”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 39–64, Sep. 2008.