[1]
M. Kunić, “Tragička krivica Hasanaginice u rodnim i diskursivnim relacijama”, pregled, vol. 1, no. 1-2, pp. 119–122, Jul. 2019.