[1]
E. Zgodić, “Demonokratija, hijerokratija i demokratija”, pregled, vol. 5, no. 5-6, pp. 13–28, Jan. 2008.