[1]
L. Kodrić-Zaimović, “Participatorna kultura i baštinske ustanove / The Participatory Culture and Heritage Institutions: Problemi i mogućnosti dizajniranja djelotvorne korisničke platforme / problems and Potentials of Designing Efficient User’s Platform”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 41–59, Sep. 2017.