[1]
A. Šarčević, “Transformacija filozofije u teoriju djelovanja i institucija: aspekti Gehlenove antropologije”, pregled, vol. 1, no. 1-2, pp. 25–47, Jul. 2019.