[1]
M. Imamović, “Bosanski agrar u procjepu nacionalnih politika”, pregled, vol. 2, no. 3-4, pp. 363–367, Sep. 2007.