[1]
K. Dautović, “Jedno razmišljanj o teoriji demokratskog mira”, pregled, vol. 2, no. 3-4, pp. 319–334, Sep. 2007.