[1]
P. Mijović, “Demokracija između terora i vrline: nedovršeni projekt”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 199–214, Jan. 2016.