[1]
N. Stojanović, “Konsocijacija, Švajcarska i BiH”, pregled, vol. 2, no. 3-4, pp. 63–87, Sep. 2007.