[1]
J. Osmanković, “Ekonomska regija Sarajeva u vremenu i prostoru”, pregled, no. 3-4, pp. 143–155, Jul. 2019.