[1]
M. Pejanović, “Pogledi istraživača o fenomenu odbrane Sarajeva u opsadi: 1992–1995”., pregled, vol. 2, no. 2, pp. 95–100, Oct. 2015.