[1]
S. Hambo, “Etnička podloga Bosanske banovine u doba bana Mateja Ninoslava”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 165–177, Jan. 2019.