[1]
I. A. Hodžić, “Tabla kvartira (tabla praroditelja)”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 149–163, Jan. 2019.