[1]
N. Božilović, “Simbolički naboj potkulturnih stilova mladih”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 87–107, Jan. 2019.