[1]
B. Beširović, “Sporazum Cvetkovića-Mačeka i njegove reperkusije na dogovor između Miloševića i Tuđmana u Karađorđevu”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 73–85, Jan. 2019.