[1]
T. Lazić, “Izazovi i perspektive nadzora izvršne vlasti u parlamentarnim demokratijama”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 127–158, Jan. 2015.