[1]
E. Suljagić, “Logori i prakse u logorima kao sastavni dio strategije etničkog čišćenja: moralni napad na žrtve”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 47–71, Jan. 2019.