[1]
M. Pejanović, “Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u gradu Sarajevu”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 25–46, Jan. 2019.