[1]
M. Pejanović, “Snažna demokratska država – uslov sigurnosti”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 73–76, Sep. 2014.