[1]
T. Lazić, “Političko vođstvo i politička komunikacija”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 183–197, Sep. 2018.