[1]
E. Mehanović, “Kutiljerov mirovni plan za Bosnu i Hercegovinu”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 83–95, Jun. 2020.